ASTROLOGIE;     “het astrologische mensbeeld”
De astrologie beziet de gehele mens; niet slechts de mens opgebouwd uit erfelijke aanleg en milieu - invloeden, maar tevens vanuit de heersende wet van ons zonnestelsel op het tijdstip van zijn/haar geboorte.
De planeten vertegenwoordigen de elementaire basisbehoeften die elk mens heeft:
B.V. de behoefte  om te delen, om relaties aan te gaan wat vertegenwoordigd wordt door Venus.
De planeetkrachten laten zich - al naar gelang hun positie in de dierenriem en hun onderlinge verhouding - individueel in verschillende vormen zien.
B.V. hoewel men enerzijds de behoefte kan voelen om een één op één verbintenis aan te gaan, kan men anderzijds ook een sterke drang naar vrijheid, naar spanning, naar niet gebonden zijn aan één persoon ervaren, waardoor relaties aanvankelijk geen lang leven hebben. De eeuwige vrijgezel.
Voor de mens die hiermee worstelt, kan het mogelijk veel innerlijke strijd opleveren temeer wanneer men zijn/haar  eigen gedrag hieromtrent niet begrijpt
Astrologisch wordt deze strijd, deze innerlijke onrust, gekenmerkt door een disharmonische verhouding tussen Venus en Uranus.

De met de geboorteplaats overeenkomstige plaatsing van de planeten geeft duidelijkheid over hun relaties met de twaalf levensgebieden/omstandigheden welke door de ” huizen” worden weergegeven.
In de duiding, (het lezen van deze symbooltaal) -waar rekening wordt gehouden met alle bestanddelen  (de planeten en hun eigenschappen, de elementen en de dierenriemtekens, de  huizen, en alle onderlinge dynamiek (aspecten)- schetst de astrologie, uitgaande van de geboortehoroscoop, een omvattend beeld van elk individueel mens en zijn ontwikkelingspotentieel.

Astrologie kan ik eventueel inzetten als diagnosemiddel om te kunnen schouwen, wat op diep onbewust nivo, zich in het NU afspeelt,en mogelijk van invloed is op de eventuele klachten.

Communicatie;
Deze is gebaseerd op mijn jarenlange telefonische ervaring bij de Telefonische Hulpdienst alsmede  de kindertelefoon en de trainingen die ik volgde voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.

<< terug <<