ENERGETISCHE VOETREFLEXOLOGIE:
PB260704 Dit is een effectieve natuurgeneeskundige therapie.
De gehele mens is in de voet terug te vinden.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat zich ter hoogte van de voeten reflexzones bevinden die via energiebanen verbonden zijn met alle organen, klieren en overige lichaamsgebieden.
Iedere voetzool komt overeen met een lichaamshelft.
Zo zijn de lever en galblaas bijvoorbeeld alleen op de rechtervoet geprojecteerd en de milt op de linkervoet.

Met andere woorden: de voetzool wordt gezien als een landkaart van het lichaam. Door de zones op de voet te masseren, prikkelt men tegelijkertijd de met deze zones corresponderende lichaamsgebieden.
Hierdoor vormt een voetmassage een schaduwmassage van het hele lichaam.
Via de zones in de voeten kan informatie afgelezen worden over de gesteldheid van de lichaamsgebieden.
Indien een orgaan of lichaamsdeel niet goed werkt, wordt dat in de voeten weerspiegeld.
De plek op de voet die correspondeert met het betreffende orgaan of lichaamsdeel wordt pijnlijk.
De pijnlijke plek ontstaat doordat de energiedoorstroming in het betreffende gebied niet goed meer functioneert waardoor de doorbloeding en de lymfedoorstroming vermindert.
Hierdoor kunnen afvalstoffen niet goed worden afgevoerd en bereiken minder voedingsstoffen het gebied. Dit proces werkt degenererend en versterkt uiteindelijk zichzelf.

Tijdens een voetmassage worden eventuele vastzittende blokkades (urinezuur-kristalletjes) gekneed, gemasseerd, vergruisd en verdeeld; zodanig dat ze hierna door de lymfebanen afgevoerd kunnen worden. 
Dit kan als pijnlijk worden ervaren; daarom wordt deze techniek ten hoogste 10 minuten op één punt toegepast en met afwisselende druk uitgevoerd. De druk wordt afgewisseld met zachte strijkingen. 
In de overeenkomstige lichaamsdelen worden reacties op gewekt, waarna de energie weer vrij kan stromen. De blokkade wordt doorbroken en daarmee het proces van afbraak.
Afvalstoffen worden verwijderd en nieuwe bouwstoffen kunnen de plaats van bestemming weer bereiken.
.
Voetreflexologie  helpt de harmonie tussen lichaam en geest weer in evenwicht brengen.
Het is een veilige methode, die niet alleen naar de klachten (symptomen) kijkt maar ook probeert de oorzaak die er achter zit te ontdekken. Zij helpt inzicht te krijgen in welk gebied de onbalans zich manifesteert.

Deze therapie activeert en ondersteunt het van nature in iedereen aanwezige zelfherstellende vermogen en brengt vastgezette levenspatronen (emotioneel, geestelijk of fysiek) weer in beweging:
- het creëert algehele ontspanning en welbevinden,
- het stimuleert de bloedcirculatie, 
- het bevordert de zuurstof en voedingsstoffen toevoer,
-alsmede de afvoer van afvalstoffen,
- het verbetert de zenuw- en hormoonfunctie.

Er zijn drie verschillende  uitgangspunten voor toepassing:
1. Ontspanning
2. Genezende prikkel
3. Energetische prikkel

1.Ontspanning: Dit is een voet-massage waarbij je op beide voeten alle zones van het lichaam masseert, waarbij je vooral gebruik maakt van de ontspannende grepen en olie.

2. Genezende prikkel
Voetreflexzonetherapie die een genezende prikkel kan geven, begint met een diagnostische behandeling. Elk orgaan of lichaamsdeel dat niet goed werkt, weerspiegeld zich als een energie-reflecterend punt in de voeten en toont zich overeenkomstig als een pijnlijke plek in de voeten.
De massage gebeurt middels deel behandeling. Beide voeten worden niet helemaal gemasseerd, maar er wordt een selectie gemaakt uit die gebieden die aandacht behoeven.
Door juist die pijnplek te masseren met wisselende druk en dit weer af te wisselen met harmonisatie grepen en zachte strijkingen, kan de energiestroom op gang gebracht worden wat tot verbetering van het overeenkomstige orgaan of lichaamsdeel kan leiden.

3. Energetische prikkel
Voetreflexzonetherapie die een energetische prikkel kan geven, werkt met subtiele energieën die zich in en rond ons lichaam bevinden, de zogenaamde energiebanen en energiecentrales (chakra's). Het woord energetisch is afgeleid van het woord energie. Door allerlei omstandigheden en ervaringen, opgedaan in ons leven, kunnen er blokkades in dit systeem ontstaan.
Door deze systemen en energievelden te stimuleren kunnen deze verstoringen en blokkades opgeruimd worden.             
Deze energetische toepassing werkt héél goed bij fantoompijnen door afwezige ledematen.

 

“MIJN VOETEN”
Aan de buitenkant ogenschijnlijk weinig mis
ze verraden niet hoe gevoelig het binnenin is
Toch als je ze nader beschouwt
zie je hoe krampachtig het leven werd vast gehoud
De grote teen recht door zee
sleepte de rest van de tenen in alles mee.

Soms liepen ze ergens aan het strand
dan weer in de woestijn, het warme zand.
Ze liepen in dorpen, steden, en verre landen
eveneens in verschillende standen
hoog gehakt, plat of stoer
naar de bakker, en naar de boer
soms bedekt en soms ook bloot
stapten ze in de trein, het vliegtuig, de bus, de boot.

Mijn voeten kozen steeds hun eigen weg
Eigenwijs vaak, lieten zich niets gezegd
Inmiddels hebben ze geleerd te vertrouwen
onvoorwaardelijk te houden
van dat Licht, die Innerlijke Kracht
die ze steeds weer terug op de hoofdweg bracht
Waar mijn voeten mij  nog zullen brengen in dit bestaan
God Zelf is altijd bij me en zal naast mij gaan.

Erina   5-4-2011

<< terug <<