TAROT:


Tarot is net als Astrologie een beeldende taal, die via beelden een afspiegeling laat zien van de eigen "PERSOONLIJKHEID"  en de gebeurtenissen/omstandigheden die in een bepaalde levensfase aan de orde zijn.
Tevens is het mogelijk om d.m.v. de kaarten, inzicht te verkrijgen in allerlei onbewuste factoren, die al- dan niet van invloed zijn op ons welbevinden en het dagelijkse leven.
Hierdoor kan men meer begrip voor zichzelf en zijn/haar omstandigheden verkrijgen.

De kaarten vertalen dus alleen dát wat onbewust bij  de vrager/vraagster leeft en van invloed is op zijn/haar levens- omstandigheden.

Het leggen van de kaarten is in geen geval een manier om de toekomst te voorspellen.

De tarotist laat hem/ haar zelf kiezen en verklaart (leest) de kaarten voor de vraagsteller/ster
Tarotkaarten vertellen nimmer wat men moet doen of laten.

 Een tarotist kan dus uitsluitend vertalen wat er bewust/onbewust bij de vrager/vraagster leeft. 
Het nemen van beslissingen ligt bij de degene die de vraag stelt en die zelf  verantwoordelijk is voor zijn/haar  leven.

 Een tarotduiding houdt voor mij niet slechts het  “lezen” van de kaarten in, maar geschiedt door afstemming, in verbinding met het “Wetend Veld”, het Universum, de Bron, dát wat ons allen te boven gaat, het Onnoembare, maar wat ik gemakshalve “GOD” noem.

<< terug <<