ASTROLOGIE;     “het astrologische mensbeeld”
De astrologie beziet de gehele mens; niet slechts de mens opgebouwd uit erfelijke aanleg en milieu - Solar-Systeminvloeden, maar tevens vanuit de heersende wet van ons zonnestelsel op het tijdstip van zijn/haar geboorte.
De planeten vertegenwoordigen de elementaire basisbehoeften die elk mens heeft:
B.V. de behoefte  om te delen, om relaties aan te gaan wat vertegenwoordigd wordt door Venus.
De planeetkrachten laten zich - al naar gelang hun positie in de dierenriem en hun onderlinge verhouding - individueel in verschillende vormen zien.
B.V. hoewel men enerzijds de behoefte kan voelen om een één op één verbintenis aan te gaan, kan men anderzijds ook een sterke drang naar vrijheid, naar spanning, naar niet gebonden zijn aan één persoon ervaren, waardoor relaties geen lang leven hebben. De eeuwige vrijgezel.
De mens die hiermee worstelt, kan mogelijk zijn eigen gedrag hieromtrent niet begrijpen.
Astrologisch wordt deze strijd, deze innerlijke onrust, gekenmerkt door een disharmonische verhouding tussen Venus en Uranus.

De met de geboorteplaats overeenkomstige plaatsing van de planeten geeft duidelijkheid over hun relaties met de twaalf levensgebieden, welke door de” huizen” worden weergegeven.

In de duiding, (het lezen van deze symbooltaal) en het rekening houdend met alle "bestanddelen" (planeten), hun "eigenschappen" (elementen, dierenriemteken, huizen) en hun onderlinge dynamiek (aspecten) schetst de astrologie, (uitgaande van de geboortehoroscoop), een omvattend beeld van elk individueel mens en zijn ontwikkelingspotentieel.

Astrologie kan ik eventueel inzetten als diagnosemiddel om te kunnen schouwen, wat op diep onbewust nivo, zich NU afspeelt,en mogelijk van invloed is op eventuele klachten.

<< terug <<