POLARITEITSMASSAGE:
Deze massage is gebaseerd op het principe van dualiteit en polariteit.
Yin en Yang. Het zijn tegenovergestelde polen die elkaar aanvullen.
Op de voeten ligt Yin, het vrouwelijke, aan de binnenkant en Yang, het mannelijke, aan de buitenkant van de voet.

Tussen de twee polen stroomt Chi, de levensenergie genoemd.
Deze levensenergie is in alles om ons heen aanwezig, je vindt het terug in onze voeding, in de lucht die we inademen en het is alom in de natuur aanwezig.

Polariteitsmassage is een Energetische ontspannings-massage die goed te vergelijken is met de zorg die een moeder aan haar kind geeft.
Ze wrijft over de zere plek (intuïtief), wiegt het kind (dynamisch) en legt haar hand op de zere plek (polariteit).
Het is een samengaan van energetische- drukpunt- en lichaamsmassage waarbij o.a de organen in de diepte van het lichaam gemasseerd worden (o.a. darmmassage bij chronische constipatie).

 Ademhaling kan de werking van de polariteitsmassage versterken. Adem is levensenergie en door -
al dan niet naar de pijnlijke plek toe te ademen- geef je ruimte aan het herstel van de stromende levensenergie.

<< terug <<